Nelfo Entreprisevarsel
-Administrasjonsportal


Nelfos Entreprisevarselsapp dokumenterer avvik og endringer elektronisk i prosjekter.
I denne administrasjonsportalen kan du se, redigere og klassifiserte de avvikene som har blitt sendt inn via pc, brett og mobil.

Tjenesten er forbeholdt NELFO's medlemmer.
For å få tilgang må du logge deg inn med din Nelfokonto
Fortsett